ووشو

اردوی تیم های ملی ووشوی جوانان برای مسابقات آسیایی

فدراسیون ووشوی ایران میزبان اردوهای تیم های ملی جوانان در دو بخش دختران و پسران (تالو و ساندا) را معرفی کرد.

14 مرداد 1398